News

03/07/2017

APS je preuzeo posao upravljanja nenaplativim kreditima i nekretninama od Hellenic Bank

APS Holding a.s. (APS) je preuzeo posao upravljanja nenaplativim kreditima i nekretninama od Hellenic Bank Public Company Ltd (dalje: „Banka” ili „Grupa”). Novoosnovano društvo koje je preuzelo djelatnosti je APS Debt Servicing Cyprus Ltd („APS Cyprus”) i upravljat će nenaplativim kreditima i nekretninama Banke.   Nakon najave od 11. siječnja 2017., ishođene su sve potrebne… Nastavi čitati »

07/06/2017

APS je stekao jedan od najvećih portfelja u Jugoistočnoj Europi, ukupne knjigovodstvene vrijednosti od 448 milijuna eura

APS Delta s.r.o., dio grupe APS Holding a.s., stekla je portfelj nenadoknadivih i djelomično nadoknadivih potraživanja ( NPLs ) ukupne knjigovodstvene vrijednosti od 448 milijuna eura, na dan 30. travnja 2017. Portfelj je preuzet od Zagrebačke banke d.d., po primitku pozitivnog mišljenja od strane Hrvatske narodne banke.   Akvizicija portfelja uključuje osigurane i neosigurane kredite… Nastavi čitati »

07/06/2017

APS je kupio jedan od najvećih portfelja u Jugoistočnoj Europi s ukupnom izloženošću bilance od 448 milijuna EUR

APS Delta s.r.o., dio grupe APS Holding a.s. društava (APS), kupio je portfelj nenaplativih kredita (NPL) s ukupnom izloženošću bilance od 448 milijuna EUR na dan 30. travnja 2017. Portfelj je kupljen od Zagrebačke banke d.d. nakon pribavljanja pozitivnog mišljenja Hrvatske narodne banke.   Akvizicija uključuje osigurane i neosigurane korporativne i maloprodajne kredite. Najveći udio… Nastavi čitati »

10/04/2017

APS će kupiti MARK Zrt. od Središnje banke Mađarske

Središnja banka Mađarske, jedini vlasnik društva MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MARK ili Društvo) prodat će navedeno društvo društvu APS Investment s.r.o. (APS), koje je dio APS Grupe.   MARK će ojačati infrastrukturu APS-a na mađarskome tržištu u svojstvu akvizicijskog i servisnog društva fokusiranog na segment problematičnih korporativnih dugova. Društvo je osnovano… Nastavi čitati »

21/03/2017

APS dodaje hipotekarni portfelj u Mađarskoj nominalne vrijednosti 138,9 milijuna eura

APS Holding, a.s. (APS), zajedno s partnerom na mađarskom tržištu, podružnicom tvrtke Balbec Capital LP, izvršio je akviziciju portfelja nenaplativih kredita koji čine stambeni hipotekarni krediti UniCredit Bank Hungary. Nominalna vrijednost portfelja je približno 138,9 milijuna eura (42,7 milijardi mađarskih forinti). Portfelj će servisirati APS Hungary Kft.   Financijski partneri za transakciju su investicijski fond… Nastavi čitati »

15/02/2017

APS ulazi u Hrvatsku akvizicijom portfelja čija nominalna vrijednost značajno prelazi 100 milijuna eura

APS Holding a.s. (APS) ulazi na Hrvatsko tržište s uspješnom akvizicijom portfelja teško naplativih potraživanja (NPL) nominalne vrijednosti veće od 100 milijuna eura. Očekuje se da će novoosnovani ured u Hrvatskoj zaposliti više od 40 djelatnika u prvoj polovici godine.   Akvizicija uključuje osigurana i neosigurana teško naplativa potraživanja prema pravnim osobama koja su osigurana… Nastavi čitati »

11/01/2017

Hellenic Bank i APS potpisali su sporazum o upravljanju nekretninama i servisiranju cjelokupnog portfelja nenaplativih izloženosti

Hellenic Bank Public Company Ltd (Banka ili Grupa) i APS Holding a.s. sklopili su 10. siječnja 2017. sporazum o upravljanju nekretninama i servisiranju cjelokupnog portfelja nenaplativih izloženosti Banke.   U ovu će se svrhu osnovati novo društvo u kojemu će Banka imati 49% dionica, dok će APS Recovery Cyprus Ltd biti većinskim vlasnikom dionica (51%)…. Nastavi čitati »

18/11/2016

APS je otpočeo pregovore sa Hrvatskom poštanskom bankom

APS i Hrvatska poštanska banka (Hrvatska) potpisali su Memorandum o razumevanju. Obe strane potpisnice su se obavezale da zaključe transakciju prodaje i kupovine portfolija nenaplativih korporativnih kredita.   Dana 18. novembra 2016, Hrvatska poštanska banka je potpisala Memorandum o razumevanju između Banke i APS Delta S.A., fonda koji pripada APS Holding a.s. grupi, koji se… Nastavi čitati »

28/07/2016

APS ostvarilo akviziciju portfelja nenaplativih kredita u Rumunjskoj u vrijednosti od 1,3 milijarde eura

APS Holding a. s. (APS) je ostvarilo uspješnu akviziciju dvaju portfelja loših kredita nominalne vrijednosti od 1,33 milijarde eura u Rumunjskoj.   Prvi portfelj čine osigurani i neosigurani korporativni krediti malim i srednjim tvrtkama, uz osigurane pozicije prema većinom rezidencijalnim, komercijalnim i industrijskim nekretninama. Nominalna vrijednost portfelja prelazi 1,070 milijuna eura. Portfelj je preuzet od… Nastavi čitati »