Mi cijenimo naše partnere
i osiguravamo im najbolje rezultate na tržištu.

Naplata potraživanja

Možete imati klijente u jednoj zemlji ili u zemljama s različitim jezicima, zakonodavstvom, ekonomskom situacijom ili ponašanjem dužnika. Zapošljavamo preko 800 stručnjaka iz 15 zemalja koji brzo, učinkovito i etički upravljaju uslugama naplate.

APS je vodeća tvrtka za naplatu problematičnih kredita u središnjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi. Mi slijedimo skup strogih pravila i najveću važnost posvećujemo poslovnoj etici, kako u situacijama dogovora s dužnicima oko plaćanja, tako i kada klijentima pomažemo da pravovremeno i na profesionalan način naplate potraživanje.

Naš učinak

 • 300 call centara i stručnjaka za naplatu u regiji

 • Upravljanje preko 500,000 kredita

 • Pružamo usluge za preko 100 klijenata: banke, osiguranja, leasing kuće, telefonske kompanije, komunalije i ostali poslovni sektori.

 • Vodeći softveri i infrastruktura za naplatu u ovom području

Strategije za naplatu potraživanja

Naša infrastruktura nam omogućuje učinkovito upravljanje velikim obujmom dugovanja, kako korporativnim, tako i dugovanjima stanovništva. Spremni smo naplaćivati osigurana, kao i neosigurana dugovanja.

Naš primarni cilj je dogovor s dužnikom i pronalazak prihvatljivog rješenja.

Međutim, ako se iscrpe sve strategije bazirane na dogovoru, spremni smo primijeniti odgovarajuće zakonske mjere.

 • Naplata putem call centra

  Naši djelatnici su obučeni identificirati osobnost dužnika i njegovo očekivano ponašanje te, prema tome, primijeniti optimalnu strategiju. Naš primarni cilj je pronaći zajednički jezik s dužnikom i postići dogovor o planu otplate.

 • Terenska naplata

  Možemo provesti tisuće naloga mjesečno. Aktivnosti se provode u roku od 24h pa do 14 dana, od dana prihvaćanja naloga, zahvaljujući našoj domaćoj mreži pregovarača, koji se nalaze diljem zemlje.

 • ,,Prikupljanje podataka"

  Ako postoji nedostatak informacija o dužniku, naš tim stručnjaka je spreman prikupiti sve dostupne informacije kako bismo pronašli osobu/dužnika.

 • Naplata pravnim putem

  APS surađuje sa specijaliziranim odvjetničkim tvrtkama i pruža svoje pravne usluge naplate. Naši visoko razvijeni procesi naplate omogućavaju najkraće moguće zakonske procedure i dovode do jednostavne naplate putem ovrhe, stečaja, insolventnosti, itd. U ovoj fazi naplate mi primjenjujemo sve raspoložive strategije i metode. Pravne radnje su koordinirane s call centrom za naplatu i / ili s terenskom naplatom.

 • Zapljena automobila

  Naš primarni cilj je postizanje dogovora oko plana otplate dugovanja. U ostalim situacijama, u mogućnosti smo provesti zapljenu, procjenu vrijednosti i prodaju na dražbi svih vrsta vozila.

 • Upravljanje hipotekama i naplata

  Naš primarni fokus, uvijek je prodati imovinu ili kolateral, prije preuzimanja imovine dužnika. U ostalim situacijama, primjenjuje se aukcijska prodaja kolaterala, uz izmirenje s dužnikom.

  Naša dugoročna suradnja s lokalnim vlastima, koje su uključene u procese preuzimanja, omogućuje nam jamstvo za jednostavnu i brzu prodaju preuzete imovine dužnika.

 • Savjetovanje o naplati

  Pružamo širok spektar usluga, uključujući procjenu potraživanja, određivanje procesa za internu naplatu dugovanja, određivanje parametara za vrednovanje klijenata, ocjenjivanje i financijsku poziciju klijenta.

 • Restrukturiranje

  Restrukturiranje je alternativni pristup primjenjiv u situacijama kada druge metode nisu moguće. Mi vidimo restrukturiranje kao komplementarnu strategiju, koja nam omogućuje da osiguramo maksimalnu korist za sve sudionike u transakciji. Koristimo uobičajene strategije poput zapljena, razvoja i prodaje nekretnina kojima su osigurana dugovanja, kao i reorganizaciju procesa, ugovora o radu, itd. kako bismo smanjili troškove. Ove metode provodimo putem osiguravanja alternativnih sredstva za financijsko restrukturiranje i refinanciranje dugovanja.

 • Ekonomsko izvješće

  Osiguravamo izvješća za verifikaciju i dobivanje poslovnih informacija za naše klijente. Izvješća uključuju:

  • Podatke o vrsti imovine – pokretne i nepokretne, moguće i u obliku foto-pregleda
  • Informacije u vezi kapitala ili osobnih veza, zaposlenja, mjesta poslovanja
  • Određivanje lokacije traženih vrijednosnica
  • Podatke o nekretninama – brojevi i podaci iz zemljišnih knjiga

Kontaktirajte nas