POLITIKA PRIVATNOSTI ZA KANDIDATE
 

Ovom Politikom privatnosti APS Croatia d.o.o. pruža informacije o uvjetima obrade podataka kandidata za zaposlenike u skladu s Uredbom br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o Općoj uredbi o zaštiti podataka („GDPR”).

PODACI O VODITELJU OBRADE

Podaci za kontakt voditelja obrade su sljedeći:
APS Croatia d.o.o., OIB 41275180055 (u daljnjem tekstu: „APS“ ili voditelj obrade), član APS Grupe, Radnička cesta 43, Zagreb (dalje u tekstu: voditelj obrade).
Službenik za zaštitu osobnih podataka: Dijana Bukovski
Email: dpo-hr@aps-holding.com

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Opseg, pravni temelj i vrijeme obrade podataka

Napominjemo da je prijava za bilo koje radno mjesto koje je objavio voditelj obrade, odnosno slanje životopisa, molbe za posao, koja se može poslati direktno ili putem agenta za zapošljavanje, head-huntera, portala za oglašavanje poslova, nužna za sklapanje ugovora o radu. 

Pravna osnova za obradu podataka je zasnivanje ugovora o radu prema članku 6. stavku 1. točki (b) GDPR-a i ispunjavanje zakonskih obveza prema članku 6. stavku 1. točki (c) GDPR-a.

Osobni podaci koje ste dali tijekom procesa zapošljavanja, kao i drugi osobni podaci koje prikupljamo, bit će obrađeni tijekom procesa zapošljavanja i svi vaši podaci bit će izbrisani u isto vrijeme kada se postupak zapošljavanja završi. Ako je proces zapošljavanja odgođen i traje dulje od tri (3) mjeseca, vaši će se podaci obrađivati najviše tri mjeseca od datuma podnošenja, no od vas možemo zatražiti dopuštenje za produljenje tog razdoblja.

Ukoliko Vas nismo odabrali za takvo radno mjesto, Vaši podaci će biti izbrisani u trenutku donošenja odluke, a najkasnije u roku od 3 mjeseca.

Međutim, također imate mogućnost pohranjivanja i obrade ovih podataka u našoj bazi podataka za potrebe budućeg zapošljavanja i slanja ponude za posao, bez obzira na poziciju uključenu u vašu prijavu. Za to možete dati poseban pristanak. Ako ste dali svoj pristanak, pravni temelj za našu obradu za pohranu u bazu podataka kandidata je dobrovoljni pristanak prema članku 6. stavku 1. točki (a) GDPR-a. U slučaju takve privole, imamo pravo obrađivati Vaše osobne podatke u vlastitoj bazi još 2 godine u tu svrhu. Prije isteka 2 godine možemo Vas kontaktirati za još 2 godine privole za obradu podataka te Vam preporučamo da pojasnite i ažurirate svoje podatke. Ukoliko ne pristanete na daljnju obradu podataka ili se ne izjasnite u roku od 30 dana od slanja zahtjeva, Vaši podaci će biti izbrisani iz baze.

Imajte na umu da svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku, u kojem slučaju se vaši podaci više neće obrađivati i bit će izbrisani iz naše baze podataka. Povlačenje privole imat će učinke samo za buduću obradu. Obrada izvršena prije povlačenja ostaje valjana.

Ako s Vama uspostavimo radni odnos, obrada Vaših podataka regulirana je rokom obrade podataka navedenim u našoj Politici privatnosti zaposlenika.

Pravna osnova za obradu podataka utvrđuje se posebno prema kategoriji podataka i za potrebe obrade podataka:

KATEGORIJAIZVORSVRHA OBRADEPRAVNA OSNOVAROK ČUVANJA
Kontaktni podaci (ime, prezime, e-mail adresa, potpis, datum rođenja, broj osobne iskaznice, državljanstvo, fotografija)Kandidat ili portal za oglašavanje poslovaZapošljavanje, natječaji, kontakti, identifikacija, provjere prije zapošljavanja, pohranjivanje u bazu podatakaČlanak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a: sklapanje ugovora o radu, predugovorni odnos i ispunjenje članka 6. stavka 1. točke (c) GDPR-a sa zakonskom obvezom u vezi s pranjem novca i u slučaju pohranjivanja baze podataka kandidata: članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a: pristanakAko nije zasnovan radni odnos: do dana završetka natječaja za zapošljavanje, ali najduže 3 mjeseca. U slučaju posebne privole za pohranu u bazi podataka: 2 godine (ili ranije u slučaju povlačenja privole)
Profesionalni osobni podaci (pozicija za koju se kandidat prijavljuje, raniji poslodavci kandidata, školovanje, stručna usavršavanja, certifikati, pisma preporuke, jezici, vozačka dozvola)Kandidat ili portal za oglašavanje poslovaZapošljavanje, natječaji, kontakti, identifikacija, provjere prije zapošljavanja, pohranjivanje u bazu podatakaČlanak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a: sklapanje ugovora o radu, predugovorni odnos. U slučaju pohranjivanja baze podataka kandidata: članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a: pristanakAko nije zasnovan radni odnos: do dana završetka natječaja za zapošljavanje, ali najduže 3 mjeseca. U slučaju posebne privole za pohranu u bazi podataka: 2 godine (ili ranije u slučaju povlačenja privole)
Osobnost i karakteristike ponašanja uočene tijekom razgovora, neophodne za procjenu ocjene prikladnostiVoditelj obradeZapošljavanje, natječaji, kontakti, identifikacija, provjere prije zapošljavanja, pohranjivanje u bazu podatakaČlanak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a: sklapanje ugovora o radu, predugovorni odnos. U slučaju pohranjivanja baze podataka kandidata: članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a: pristanakAko nije zasnovan radni odnos: do dana završetka natječaja za zapošljavanje, ali najduže 3 mjeseca. U slučaju posebne privole za pohranu u bazi podataka: 2 godine (ili ranije u slučaju povlačenja privole)
Odgovori i rezultati profesionalnih testovaKandidatZapošljavane, natječaji, kontakti, identifikacija, provjere prije zapošljavanja, pohranjivanje u bazu podatakaČlanak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a: sklapanje ugovora o radu, predugovorni odnos. U slučaju pohranjivanja baze podataka kandidata: članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a: pristanakAko nije zasnovan radni odnos: do dana završetka natječaja za zapošljavanje, ali najduže 3 mjeseca. U slučaju posebne privole za pohranu u bazi podataka: 2 godine (ili ranije u slučaju povlačenja privole)
Prednosti i nedostaci vezani uz posaoKandidatZapošljavanje, natječaju, kontakti, identifikacijaČlanak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a: sklapanje ugovora o radu, predugovorni odnosAko nije zasnovan radni odnos: do dana završetka natječaja za zapošljavanje, ali najduže 3 mjeseca. U slučaju posebne privole za pohranu u bazi podataka: 2 godine (ili ranije u slučaju povlačenja privole)

 

Obrada podataka posredstvom društvenih mreža

Ako se prijavite za radno mjesto kod voditelja obrade, možemo vidjeti Vaš profil na platformama društvenih medija, uključujući Facebook, LinkedIn, aktivnosti, postove i komentare kako bismo procijenili Vašu prikladnost za radno mjesto. Pregledavamo samo javno dostupne informacije o Vama na platformama društvenih medija i ne pretražujemo u privatnim grupama ili drugim nejavnim mjestima ili na ograničenim javnim mjestima. Nadalje, ne spremamo niti pohranjujemo Vaše profile na društvenim mrežama niti ih snimamo.

Ne obrađujemo osjetljive ili posebne podatke o Vama na temelju podataka profila na društvenim mrežama. Gledamo samo relevantne podatke vezane uz oglas za posao i radno mjesto koje želite popuniti.

Usklađenost

Podliježemo raznim zakonskim obvezama u smislu zakonskih propisa (npr. Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja, Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma) i regulatornih zahtjeva. To uključuje obradu Vaših osobnih podataka u svrhu usklađivanja s važećim zakonima, udovoljavanje zahtjevima i zahtjevima domaćih ili stranih regulatornih tijela ili tijela za provođenje zakona.

Obavijest o uspjehu Vaše prijave

Ukoliko se proces zapošljavanja završi u roku od 3 mjeseca, obavijestit ćemo Vas e-mailom želimo li s Vama zasnovati radni odnos ili ne.

Ako se proces zapošljavanja ne dovrši u roku od 3 mjeseca, prema ovoj Politici privatnosti Vaši će podaci biti automatski izbrisani, dok ćemo Vas za daljnju obradu tražiti posebnu privolu. 

Davanje i povlačenje privole

Možete nam dati privolu za obradu gore navedenih osobnih podataka u svrhu pohrane u bazi podataka kandidata (putem e-maila, drugim elektroničkim sredstvima, pisanim putem, uključujući elektroničke dokumente, poruke).

Svoju suglasnost možete povući u bilo kojem trenutku putem e-mail poruke poslane na gore navedenu e-mail adresu, gdje su obavezni podaci: ime i prezime, datum rođenja i e-mail adresa, kako bismo utvrdili čije podatke brišemo.

U slučaju povlačenja privole, svi obrađeni podaci bit će izbrisani, uključujući podatke koje ste dali za identifikaciju. Obveza brisanja podataka odnosi se na elektroničke i papirnate podatke i odnosi se na našu evidenciju i zaključke koji se odnose na Vašu prijavu za posao.

Voditelj obrade može obrađivati osobne podatke u vezi s ostvarivanjem prava ispitanika na zaštitu podataka u vezi s obradom podataka od strane voditelja obrade.

Automatizirano donošenje odluka

Pri obradi koristimo se analizama koje se sastoje u procjeni svih raspoloživih podataka kojima raspolažemo. Međutim, obrada se ne odvija u potpunosti u tim analizama automatiziranog donošenja odluka.

Primatelji osobnih podataka

Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke trećim stranama, s izuzetkom općih primatelja (npr. davatelji usluga u oblaku, pružatelji standardnih poslovnih aplikacija) i tijela javne vlasti navedena u zakonu ili obveznom aktu Europske unije.

Vaša prava

Voditelj obrade jamči da se Vaši osobni podaci obrađuju na siguran način. Sva svoja prava koja se ovdje navedena možete ostvariti kod voditelja obrade.

Kako možete ostvariti svoja prava?

Svako pojedinačno pravo možete ostvariti slanjem e-maila na adresu dpo-hr@aps-holding.com ili pozivom na broj +385 1 650 4600 , eventualno slanjem pisanog zahtjeva na adresu voditelja obrade s naznakom „za Službenika za zaštitu osobnih podataka“.

Izjavu ili informaciju o poduzetim mjerama voditelj će Vam dostaviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 1 mjeseca od primitka zahtjeva. Voditelj obrade ima pravo produžiti ovaj rok za 2 mjeseca uzimajući u obzir složenost pitanja i broj podnesenih zahtjeva o čemu će Vas voditelj obrade obavijestiti.

PRAVO NA OBAVIJEST – najmanje o

(i) identitetu i podacima za kontakt Voditelja obrade;

(ii) podacima za kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka;

(iii) svrsi obrade osobnih podataka kao i pravnoj osnovi za obradu;

(iv) legitimnim interesima voditelj obrade ili treće strane, ako je primjenjivo;

(v) primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka;

(vi) ako je primjenjivo, činjenica da voditelj obrade namjerava prenijeti osobne podatke u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju i postojanje ili nepostojanje odluke o primjerenosti od strane Europske komisije, ili upućivanje na odgovarajuće ili prikladne zaštitne mjere i načine na koje kako biste dobili njihovu kopiju ili gdje su stavljeni na raspolaganje.

PRAVO NA PRISTUP

Možete zatražiti pristup svojim osobnim podacima i dobiti informacije koji se osobni podaci koji se odnose na vašu osobu obrađuju te pristupiti sljedećim informacijama:

(i) svrha obrade;

(ii) kategorija osobnih podataka;

(iii) primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

(iv) predviđeno razdoblje za koje će se osobni podaci čuvati ili, ako nije moguće, kriteriji korišteni za određivanje tog razdoblja;

(v) postojanje prava da od voditelja obrade zatražite ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na Vas ili na prigovor na takvu obradu;

(vi) pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

(vii) ako osobni podaci nisu prikupljeni od vas, sve dostupne informacije o njihovom izvoru; i

(viii) ako je primjenjivo, postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, i smislene informacije o uključenoj logici, kao i značaju i predviđenim posljedicama takve obrade za Vas.

Voditelj obrade će osigurati kopiju osobnih podataka koji su u procesu obrade. Za sve daljnje tražene kopije, voditelj obrade može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Službenik za zaštitu osobnih podataka ili druga ovlaštena osoba može odlučiti da se od Vas traži plaćanje troškova ili da se Vaš zahtjev odbije. Ako je zahtjev podnesen elektroničkim putem i osim ako ne zatražite drugačije, informacije će se dostaviti u uobičajeno korištenom elektroničkom obliku.

PRAVO NA ISPRAVAK

(i) Imate pravo zatražiti od Voditelja obrade da ispravi Vaše netočne osobne podatke.

(ii) Također imate pravo na dopunu Vaših nepotpunih osobnih podataka, uključujući pružanje dopunske izjave. Prilikom ostvarivanja ovog prava potrebno je uzeti u obzir svrhe obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka će odlučiti je li ona prikladna ili ne.

PRAVO NA BRISANJE 

Imate pravo od voditelja obrade tražiti brisanje Vaših osobnih podataka. Voditelj obrade ima obvezu izbrisati Vaše osobne podatke kada se primjenjuje jedan od sljedećih razloga:

(i) osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

(ii) protivite se obradi i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu;

(iii) osobni podaci su nezakonito obrađeni;

(iv) osobni podaci moraju biti izbrisani radi usklađivanja sa zakonskom obvezom u zakonu Europske unije ili države članice kojoj podliježe voditelj obrade.

Pravo na brisanje neće se primjenjivati u mjeri u kojoj je obrada nužna za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Imate pravo ograničiti obradu ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:

(i) ako poričete točnost osobnih podataka, za vrijeme potrebno za provjeru točnosti osobnih podataka;

(ii) ako je obrada nezakonita i odbijate brisanje osobnih podataka i tražite da se ograniči njihova uporaba;

(iii) ako ste se protivili obradi osobnih podataka te će tijekom provjere valjanosti pravnog temelja obrada Vaših podataka biti ograničena;

(iv) ako je razdoblje čuvanja podataka isteklo, izričito ste zatražili da zadržimo Vaše osobne podatke radi ostvarivanja Vaših prava na sudu.

PRAVO NA PRIGOVOR

Imate pravo uložiti prigovor, na temelju određene situacije, u bilo kojem trenutku na obradu Vaših osobnih podataka, uključujući profiliranje.

Voditelj obrade više neće obrađivati osobne podatke osim ako ne dokaže uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadjačavaju vaše interese, prava i slobode ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

PRAVO NA PRITUŽBU NADZORNOM TIJELU

Imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) Selska cesta 136, Zagreb, e-mail: azop@azop.hr u bilo kojem trenutku ako smatrate da se Vaša prava ne poštuju.

OPĆE INFORMACIJE

Voditelj obrade može promijeniti, dopuniti, ukinuti ili zamijeniti ovu Politiku privatnosti u bilo kojem trenutku ako je potrebno, a ažurirana obavijest mora biti objavljena najmanje 30 dana prije stupanja na snagu.

Opće informacije o tome kako obrađujemo osobne podatke možete pronaći na: https://hr.aps-holding.com/privacy-policy-for-employee-candidates.

Datum: 10.03.2022